สินค้าของ เเอดวานซ์ไบโอ ทำมาจากวัตถุดิบที่เราพัฒนาโครงสร้างโมเลกุลใหม่ ทำให้เมื่อเจอสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติที่เหมาะสม เช่น รังสีUV ความร้อน ความชื้น ลม อากาศ โครงสร้างของโมเลกุลจะเปลี่ยนไปเอง และเข้าสู่การย่อยสลายทางชีวภาพ หรือเรียกง่ายๆ ว่า จุลินทรีย์สามารถเข้ามากินได้นั่นเอง

บริษัท เเอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจอยากจะทำให้พลาสติกเป็นมิตรกับโลก เราจึงเป็นที่รวบรวม กระจาย ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีพลาสติกที่จะช่วยโลกได้ ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับพื้นที่และวิธีใช้งาน วันนี้พลาสติกไม่ได้เป็นผู้ร้ายอีกต่อไป เพราะ แอดวานซ์ไบโอ  เราคิดค้นนวัตกรรมจากธรรมชาติที่จะช่วยย่อยสลายพลาสติกคืนสู่แผ่นดิน

อยากสั่งสกรีน ไม่มีคนวางแบบ

ส่ง logo คุณมา เดี๋ยวเราจัดการให้เอง