แอดวานซ์ไบโอ
ผู้นำพลาสติกย่อยสลายได้

แอดวานซ์ไบโอ
ผู้นำพลาสติกย่อยสลายได้

Advance BIO Technology

พลาสติกที่ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกผสมอยู่เลย ใช้ธรรมชาติเข้ามาทดแทนพลาสติก 100 %

พลาสติกชีวภาพที่ใช้มันสำปะหลังของชาวไร่มาเป็นส่วนผสม 60 %

พลาสติกที่ผสมแร่ธาตุธรรมชาติหรือพืชผลทางการเกษตร ที่สามารถเริ่มต้นที่จะช่วยโลกได้ง่าย ๆ

สินค้าแนะนำ

บริษัท เเอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจอยากจะทำให้พลาสติกเป็นมิตรกับโลก เราจึงเป็นที่รวบรวม กระจาย ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีพลาสติกที่จะช่วยโลกได้ ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับพื้นที่และวิธีใช้งาน วันนี้พลาสติกไม่ได้เป็นผู้ร้ายอีกต่อไป เพราะ แอดวานซ์ไบโอ  เราคิดค้นนวัตกรรมจากธรรมชาติที่จะช่วยย่อยสลายพลาสติกคืนสู่แผ่นดิน

สินค้าของ เเอดวานซ์ไบโอ เราไม่ใช่พลาสติกแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกัน เเอดวานซ์ไบโอ คือพลาสติกทางเลือกที่จะช่วยให้คุณรักษ์โลกทุกครั้งที่ใช้พลาสติก เพราะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการย่อยสลายพลาสติกได้ดีกว่าหลายเท่าตัว อย่าลืมนึกถึงพลาสติกทางเลือกจาก เเอดวานซ์ไบโอ ทุกครั้งที่ใช้พลาสติกกันนะคะ