NaturLoop

Nature loop

1111111

NaturLoop นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพที่เกิดจากพืช

 

ระดับความรักษ์โลก

 • รักษ์โลกที่สุดคือสิ่งนี้
  11111
  111111111

ระดับความล้ำของเทคโนโลยีนี้คือ 

 • Compostable

  1111111

ระดับความล้ำของเทคโนโลยีนี้คือ 

 • ย่อยได้ด้วยการหมักแบบครัวเรือนหรือแบบอุตสาหกรรม11111111111111

NaturLoop Product

ตัวอย่างสินค้าnatureloop1

ถุงรักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป
 • มีความเหนียว ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ทนความร้อน และเย็นได้ดี
 • ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป
ตัวอย่างสินค้า natureloop

ถุงรักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป
 • มีความเหนียว ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ทนความร้อน และเย็นได้ดี
 • ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป
ตัวอย่างสินค้า Natureloop

ห่อกระดาษทิชชู่รักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป
 • มีความเหนียว ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป
ตัวอย่างสินค้า Natureloop

ถุงรักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป
 • มีความเหนียว ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ทนความร้อน และเย็นได้ดี
 • ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป