แอดวานซ์ไบโอ ผู้นำพลาสติกย่อยสลายได้

สินค้าขายดี

สินค้าแนะนำ

Advance BIO Technology

บริษัท เเอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจอยากจะทำให้พลาสติกเป็นมิตรกับโลก เราจึงเป็นที่รวบรวม กระจาย ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีพลาสติกที่จะช่วยโลกได้ ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับพื้นที่และวิธีใช้งาน วันนี้พลาสติกไม่ได้เป็นผู้ร้ายอีกต่อไป เพราะ แอดวานซ์ไบโอ  เราคิดค้นนวัตกรรมจากธรรมชาติที่จะช่วยย่อยสลายพลาสติกคืนสู่แผ่นดิน

สินค้าของ เเอดวานซ์ไบโอ เราไม่ใช่พลาสติกแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกัน
เเอดวานซ์ไบโอ คือพลาสติกทางเลือกที่จะช่วยให้คุณ
รักษ์โลกทุกครั้งที่ใช้พลาสติก เพราะสามารถช่วยลดระยะเวลา
ในการย่อยสลายพลาสติกได้ดีกว่าหลายเท่าตัว
อย่าลืมนึกถึงพลาสติกทางเลือกจาก เเอดวานซ์ไบโอ
ทุกครั้งที่ใช้พลาสติกกันนะคะ