ช้อนส้อมรักษ์โลก

สินค้าของ เเอดวานซ์ไบโอ ทำมาจากวัตถุดิบที่เราพัฒนาโครงสร้างโมเลกุลใหม่

ทำให้เมื่อเจอสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติที่เหมาะสม เช่น รังสีUV ความร้อน ความชื้น ลม อากาศ

โครงสร้างของโมเลกุลจะเปลี่ยนไปเอง และเข้าสู่การย่อยสลายทางชีวภาพ

หรือเรียกง่ายๆว่า จุลินทรีย์สามารถเข้ามากินได้นั่นเอง

อยากสั่งสกรีน ไม่มีคนวางแบบ

ส่ง logo คุณมาให้เรา เดี๋ยวเราจัดการต่อให้เอง