มาทำความรู้จักกับ “ พลาสติกย่อยสลายได้ “ ทางเลือกใหม่ของสิ่งแวดล้อม

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Q :

พลาสติกย่อยสลายได้ คืออะไร?

A:

มันคือพลาสติกที่ถูกออกแบบให้มีการเปลี่ยนแปลง (โครงสร้างทางเคมี) เมื่อเจอสภาวะแวดล้อมที่กำหนดไว้เฉพาะ ซึ่งสภาวะเฉพาะนี้ จะทำให้พลาสติกเสียคุณสมบัติบางอย่าง เช่น เปราะบางขึ้น แตกตัวไวขึ้น เบาขึ้น แล้วจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ หรือ ง่ายๆ ว่าจุลินทรีย์มากิน

Q :
พลาสติกย่อยสลายได้ย่อยสลายได้ที่ไหนบ้าง?

A:
สภาวะการย่อยสลายของพลาสติกแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 3 แบบ

  • Industrial Compost ย่อยสลายในโรงหมักปุ๋ยแบบอุตสาหกรรม(ตามมาตรฐาน ASTM D6400)
  • Home Compost ย่อยสลายในกล่องหมักปุ๋ยใช้เอง (ตามมาตรฐาน AS 5810)
  • Environmentally Degradation ย่อยสลายตามธรรมชาติ (ตามมาตรฐาน ASTM D6954)

Q :
ผลิตภัณฑ์ เเอดวานซ์ไบโอ ย่อยสลายแบบไหน?

A:
แบบที่ 3 เพราะการกำจัดขยะของประเทศไทยเป็นแบบบ่อฝังกลบ (Landfill) เราจึงเน้นใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับประเทศของเรา

Q :
ผลิตภัณฑ์ เเอดวานซ์ ไบโอทำมาจากอะไร?

A:
ทำมาจากวัตถุดิบที่เรียกว่า BIO Mat. ที่เป็นนวัตกรรมชีวภาพล่าสุดที่นำเอาหัวเชื้อข้าวโพดและเเร่ธาตุทางธรรมชาติ ผสมกับ polypropylene, polyethylene ในระดับ 20%-30% ผสมในระดับโมเลกุล จึงทำให้พลาสติกสามารถย่อยสลายได้

สั่งสกรีน ไม่มีคนวางแบบ

ส่ง logo คุณมาเดี๋ยวเราจัดการให้เอง

โทร. 088 272 3264