ขยะเมืองไทยหายไปไหนกันแน่แอดวานซ์ไบโอมีคำตอบ พลาสติกย่อยสลายได้

ขยะเมืองไทยหายไปไหนกันแน่แอดวานซ์ไบโอมีคำตอบ

ขยะเมืองไทยหายไปไหนกันแน่แอดวานซ์ไบโอมีคำตอบ ในทุก ๆ วัน เราจะคุ้นชินกับภาพรถขยะที่มาเก็บขยะที่หน้าบ้านเรา หรือตามจุดทิ้งขยะข้างถนนต่าง ๆ โดยที่เราไม่เคยสงสัยกันเลยว่าขยะเหล่านี้ มีปลายทางอยู่ที่ไหน ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องหรือไม่ และเมื่อมีรถมาเก็บขยะที่เราทิ้ง ๆ ไปกำจัดแล้ว เหตุใดถึงได้มีขยะหลุดรอดลงไปสู่ทะเลได้อีก แอดวานซ์ไบโอมีคำตอบมาให้ค่ะ

เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่ ว่าในหนึ่งวัน เราสามารถสร้างขยะได้มากถึง 75,046 ตันเลย และจากข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในปี 2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมากถึง 27.40 ล้านตันต่อปี โดยสามารถเฉลี่ยเป็นปริมาณขยะต่อคนได้ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งในกรุงเทพฯ เพียงแค่จังหวัดเดียวสามารถสร้างขยะได้ถึง 4.88 ล้านตันต่อปี และในพื้นที่ทั่วประเทศไทย เราสามารถสร้างขยะได้มากถึง 22.52 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งปริมาณขยะที่กล่าวมานี้ ยังไม่รวมกับขยะที่ตกค้างสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ที่มีปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน โดยขยะที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนี้ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 30 ล้านคนที่เข้ามาในบ้านเรานั่นเอง

ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยนั้น เมื่อนำปริมาณขยะในปี 2559 มาเทียบกับปี 2560 เราจะเห็นได้ว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นจากเดิม 9.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 11.7 ล้านตัน คิดเป็น 43 % ของปริมาณขยะทั้งหมด ส่วนขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ที่เรียกกันว่า ขยะรีไซเคิลนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5.8 ล้านตัน เป็น 8.52 ล้านตัน คิดเป็น 31 % ของปริมาณขยะทั้งหมด และในส่วนของขยะมูลฝอยที่กำจัดไม่ถูกต้องจะมีอยู่ประมาณ 7.8 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด

ทั้งนี้ ปริมาณขยะรีไซเคิลที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากในปี 2559 นั้น เกิดจากการคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คัดแยกขยะเพื่อขายให้ร้านรับซื้อของเก่า มีโครงการธนาคารขยะแลกไข่ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถร่วมการคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมเหล่านี้ได้

ฉะนั้น การมีตัวช่วยที่ดี อย่างการเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ ย่อมเป็นอีกหนึ่งทางออกในการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน โดยพลาสติกย่อยสลายได้ หรือ Environmentally Degradable Plastics (EDP) เป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ซึ่งจะสามารถย่อยสลายได้ด้วยปัจจัยจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น กรด ด่าง น้ำ ออกซิเจน แสงแดด แรงปะทะจากน้ำฝนและแรงลม รวมถึงเอนไซม์ในจุลินทรีย์ ซึ่งทำให้โครงสร้างทางเคมีเปลี่ยนไปกลายสภาพเป็นสารที่ถูกดูดซึมและย่อยสลายต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ ทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ สารอินทรีย์ และมวลชีวภาพ ในท้ายที่สุดแล้วการเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่าพลาสติกทั่วไป ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณการรีไซเคิลขยะเพิ่มขึ้นก็ตาม

สำหรับขยะที่ถูกรถขยะเก็บไปนั้นใช่ว่าจะสามารถนำไปกำจัด หรือนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดอย่างที่หลาย ๆ คนคิดกัน ยกตัวอย่างเช่น เรามักจะใส่ขยะต่าง ๆ ลงในถุงพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น ขยะเปียก ขยะสด หรือเศษอาหาร เมื่อเราเททุกอย่างลงไปในถุงพลาสติกทำให้คนที่มาเก็บขยะไม่สามารถแยกเศษอาหารออกจากพลาสติกได้ ก็ต้องนำไปกำจัดโดยเข้าเตาเผาหรือฝังกลบเท่านั้น และที่หลาย ๆ คน อาจจะยังไม่ทราบก็ คือ พลาสติกบางชนิดสามารถนำไปรีไซเคิลได้

แต่ขยะบางชนิดก็ไม่สามารถทำได้ เช่น พลาสติกพิมพ์ลาย ถุงอาหารแช่แข็ง ถุงผงซักฟอก รวมไปถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การกำจัดขยะแบบเทกอง หรือเผากลางแจ้งในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย การกองทิ้งเอาไว้หรือลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณประโยชน์ การลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ หรือแม้กระทั้ง Bio plastic บางประเภทก็ต้องถูกกำจัดด้วยวิธีเฉพาะ อย่างวิธีการฝังกลบ ซึ่งถ้าทำไม่ถูกวิธีพลาสติกเหล่านี้จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 500 ปี นั่นเอง

ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดขยะไหลออกสู่ทะเล มาจากขยะอีกบางส่วนที่ไม่ได้ถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการที่ควรจะเป็น ซึ่งมีปริมาณมากถึง 7.18 ล้านตัน หรือคิดเป็น 26 % ต่อปี ซึ่งก็ยังไม่ได้รวมกับจำนวนขยะที่ตกค้างและสะสมในแต่และปี ซึ่งขยะตกค้างเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปไหน แต่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามชะตากรรมของมัน โดยบางส่วนก็อยู่ตามท่อระบายน้ำ และบางส่วนก็อยู่ตามแม่น้ำลำคลอง  แต่ในที่สุดแล้วขยะพวกนี้จะไหลออกไปสู่ทะเลในที่สุด และภาพที่เราเห็นว่ามีขยะมากมายจากทะเลพัดเข้าสู่ชายหาดเป็นเพียง 5 % จากขยะในทะเลเท่านั้น

สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ประเทศไทยซึ่งมีประชากรเพียง 65 ล้าน0คน แต่กลับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นอันดับที่ 6 ของโลก แซงหน้าประเทศอินเดียที่มีประชากรหนาแน่นถึง 1,000 ล้านคน โดยอินเดียอยู่ในอันดับ 12 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นอันดับที่ 20 ของโลก ทั้งที่สหรัฐฯเป็นประเทศที่มีประชากรตามชายฝั่งทะเลหนาแน่น อีกด้วย

ในท้ายที่สุดแล้วขยะพลาสติดที่สร้างขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ กลับส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น วาฬและเต่าทะเลที่กินถุงพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้เข้าไป เพราะคิดว่าเป็นแมงกะพรุน แมวน้ำที่ได้รับบาดเจ็บจากเชือกในทะเล นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ ฉะนั้นเราควรตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นและลองหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา โดยการเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ เพื่ออนาคตของเราทุกคนนะคะ

…………………………………………………….
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด
1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: 086 303 0051, 02 5380799
02 5383627, 02 5387280
Fax: 02 5373226
Email: info@advancebio11.com
Line: @advancebio

Leave Your Comments