ECOPLAS

พลาสติกชีวภาพที่ใช้มันสำปะหลังของชาวไร่มาเป็นส่วนผสม 60 %

ระดับความรักษ์โลกที่สุด : เพราะวัสดุที่ใช้ไม่มีพลาสติกเจือปน และสามารถปลูกพืชขึ้นมาใหม่ได้

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้

สร้างอาชีพให้ชาวไร่

เพราะเราอุดหนุนมันสำปะหลัง
จากชาวไร่มาใช้ในการผลิต

รักษาสิ่งแวดล้อม

เพราะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกกว่า 50 % ระหว่างการผลิต

นวัตกรรมพลาสติกเดียวในโลกที่ได้รางวัล

Social & Fair Trade จากสวิตเซอร์แลนด์
และ Flourish prize by Unilever

ประเภทการใช้งานพลาสติก

  • การเป่าขึ้นรูปพลาสติก

ย่อยสลายยังไง

  • ย่อยสลายได้ในบ่อฝังกลบขยะ

วิธีการกำจัด

  • กำจัดง่ายในบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งเป็นวิธีที่ประเทศไทยใช้ในการกำจัดขยะ

ทำจากอะไร

  • พลาสติกที่ผสมกับแร่ธาตุทางธรรมชาติกับพืชผลทางการเกษตร จุดเริ่มต้นที่จะช่วยโลกง่าย ๆ

ใช้แทนพลาสติกประเภทไหน

  • PE

รับรองยังไง

  • ASTM DD6866 (ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา)