BIOMAT

BIO Mat

BIO Mat พลาสติกที่ผสมแร่ธาตุธรรมชาติหรือพืชผลทางการเกษตร

 

ระดับความรักษ์โลก : ที่สามารถเริ่มต้นที่จะช่วยโลกได้ง่าย ๆ

 

ข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้คือ

 • กำจัดได้ง่าย : เพราะสามารถกำจัดได้ตามวิธีบ่อฝังกลบขยะ ซึ่งเป็นวิธีที่ไทยใช้ในการกำจัดพลาสติก
 • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม : เพราะโมเลกุลของพลาสติกสามารถเล็กลงจนจุลินทรีย์สามารถเข้ามากินเป็นอาหารได้
  (  Biodegradable  ) ไม่เปลี่ยนเป็นไมโครพลาสติก
 • รีไซเคิลได้ : สามารถรวมกับพลาสติกทั่วไปโดยไม่ต้องแยกออกมา 

** ซึ่ง BIO Mat **

สามารถนำมาขึ้นรูปแบบได้ตามมาตรฐาน เช่น

หรือสั่งผลิตได้ตามต้องการ

 BIO Mat Product

ช้อนส้อมรักษ์โลกพลาสติกย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายแก้วพลาสติกย่อยสลาย

ช้อนส้อมรักษ์โลก

 • มีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตก หรือหักง่าย
 • ขอบมีลักษณะโค้งมน
 • ไม่ทำให้เกิดบาดแผลขณะรับประทาน
 • มีความปลอดภัยจากสารพิษ สามารถสัมผัสอาหารได้
แก้วฝารักษ์โลกพลาสติกย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายภาชนะพลาสติกย่อยสลาย

แก้วรักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป 
 • มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น จึงไม่แตกได้ง่าย
 • ใช้กับเครื่องดื่มที่มีความร้อน หรือเย็นได้
 • มีความปลอดภัยจากสารพิษ
 • สามารถใช้สำหรับใส่เครื่องดื่มได้
หลอดรักษ์โลกพลาสติกย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายภาชนะพลาสติกย่อยสลาย

หลอดรักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป 
 • ใช้กับเครื่องดื่มร้อน และเย็นได้ ไม่ละลาย
 • มีความปลอดภัยจากสารพิษ 
 • สามารถใช้ดื่มเครื่องดื่มได้
ถุงหูหิ้วรักษ์โลกพลาสติกย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายภาชนะพลาสติกย่อยสลาย

ถุงรักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป
 • มีความเหนียว ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ทนความร้อน และเย็นได้ดี
 • ใช้สำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป
กล่องรักษ์โลกพลาสติกย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายภาชนะพลาสติกย่อยสลาย

กล่องรักษ์โลก

 • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป
 • น้ำหนักเบา สามารถวางซ้อนกันได้หลายชั้น
 • มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น จึงไม่แตกได้ง่าย
 • สามารถนำเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร หรือแช่เย็นเพื่อถนอมอาหารได้
ถุงขยะรักษ์โลกพลาสติกย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายภาชนะพลาสติกย่อยสลาย

ถุงขยะรักษ์โลก

 • เมื่อใช้แล้วนำไปทิ้งภายนอกอาคาร จะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยตั้งแต่ 12 เดือนเป็นต้นไป
 • มีความเหนียว ไม่ขาดง่าย สามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
 • ใช้สำหรับใส่ขยะมูลฝอย ทั้งขยะเปียก และขยะแห้ง