คำถามที่พบบ่อยพลาสติกย่อยสลายถุงพลาสติกย่อยสลายแก้วพลาสติกย่อยสลาย

LEARN MORE

หลายคนคิดว่าการใช้ พลาสติกย่อยสลาย ได้เป็นเรื่องฟุ่มเฟือย
แต่สำหรับแอดวานซ์ไบโอ พลาสติกย่อยสลาย ได้มีความหมายยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก
มันคือการทำสิ่งเล็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น แอดวานซ์ไบโอมีวิสัยทัศน์ในการ
“สรรค์สร้างโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไปในทุกๆ วัน” ในเมื่อบางครั้งเราหลีกเลี่ยงพลาสติกไม่ได้
ทำไมเราไม่เลือกใช้แบบย่อยสลายได้เพื่อเป็นมิตรกับโลกมากขึ้น?
แนวคิดข้างต้นไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้บริษัทดูดี
คุณอาจไม่เคยรู้ว่า เราทำให้กระบวนการย่อยสลายพลาสติกลดจาก
500 ปี เหลือเพียง 5 ปีได้อย่างไร

สินค้าของ เเอดวานซ์ไบโอ ทำมาจากวัตถุดิบที่เราพัฒนาโครงสร้างโมเลกุลใหม่

ทำให้เมื่อเจอสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติที่เหมาะสม เช่น รังสีUV ความร้อน ความชื้น ลม อากาศ

โครงสร้างของโมเลกุลจะเปลี่ยนไปเอง และเข้าสู่การย่อยสลายทางชีวภาพ (ฺbiodegrade)

หรือเรียกง่ายๆ ว่า จุลินทรีย์สามารถเข้ามากินได้นั่นเอง

“แอดวานซ์ ไบโอ”

2548

ตั้งแต่ปี 2548 แอดวานซ์ไบโอ เกิดชึ้นจากความตั้งใจของนักธุรกิจที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆ คืนสู่โลก สู่สังคม โดยเล็งเห็นว่าสิ่งแวดล้อมถูกทำร้ายมากขึ้นทุกวันจากวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนไป พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากจากคุณสมบัติที่ทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูก แต่ช่วงชีวิตที่ยาวนานถึง 450 ปี จึงย่อยสลายได้นั้น มีส่วนก่อให้เกิดผลเสีย เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อมวลมนุษยชาติ และแน่นอน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของพวกเราเอง

2551

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความพยายามศึกษาและคิดค้นกระบวนการที่ทำให้พลาสติกย่อยสลายได้เร็ววันขึ้น ในราคาที่เกิดได้จริงในเชิงพาณิชย์ จึงเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผนวก แร่ธาตุธรรมชาติ กับพืชผลทางการเกษตร นำมาขึ้นรูปด้วยโพลีเมอร์ได้ในปี 2551 คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นแตกต่างจากพลาสติกทั่วไปคือ เมื่อเลิกใช้งานแล้วนำไปทิ้งภายนอกอาคารจะสามารถย่อยสลายกลับสู่ธรรมชาติได้เอง ภายใน 6-12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้อน ความชื้น ออกซิเจน แรงปะทะ จากเม็ดฝนแรงลม และค่า ph ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่

2561

“แอดวานซ์ไบโอ” ผ่านยุคบุกเบิกยุคพัฒนาจนเข้าสู่ยุคสากลในปี 2556 เราเป็นส่วนหนึ่งใน 19 ประเทศทั่วโลก ณ วันนี้ปี 2561 ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เราคือผู้นำด้านพลาสติกย่อยสลายครบรอบวงจร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม สินค้าได้รับรองตามมาตรฐานสากลจากยุโรป และอเมริกา ว่าปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 

“ช่วยกัน….ลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ เพื่อโลกของเรา”

สั่งสกรีน ไม่มีคนวางแบบ

ส่ง logo คุณมาเดี๋ยวเราจัดการให้เอง

โทร. 088 272 3264