สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าไมโครพลาสติก เป็นพลาสติกขนาดเล็ก ๆ

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าไมโครพลาสติก

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าไมโครพลาสติก

พลาสติก EDP กับพลาสติก PLA ต่างกันอย่างไร Advance bio มีคำตอบ

สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่าไมโครพลาสติก คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลาสติกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรามาก ๆ ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานั้น ล้วนแต่ผลิตมาจากพลาสติกแทบทั้งสิ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เรา แต่ก็ต้องแลกมาด้วยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างที่ทราบกันดี ว่าในแต่ละปีก็มีขยะกว่า 8 ล้านตันจากทั่วโลกได้ถูกทิ้งลงในทะเล และไทยติดอันดับ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกออกสู่ทะเลมากที่สุดในโลก แต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่พลาสติกชิ้นใหญ่เท่านั้นที่ทำรายระบบนิเวศต่าง ๆ ของเรา เรายังมีพลาสติกอีกประเภทที่ทำร้ายธรรมชาติไม่แพ้กัน นั่นก็คือ “ไมโครพลาสติก” ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. Primary Microplastics

เป็นพลาสติกขนาดเล็ก ๆ ที่ถูกผลิตขึ้นโดยตรงจากโรงงาน ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ไมโครบีดส์ (Microbeads) หรือเม็ดสครับ เป็นเม็ดพลาสติกกลม ๆ เล็ก ๆ อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อย่าง โฟมล้างหน้า ครีมขัดผิว ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน และเส้นใยจากผ้าสังเคราะห์จากการซักผ้า รวมถึงชิ้นส่วนของยางที่หลุดออกมาจากการขับขี่ ซึ่งเมื่อถูกชำระล้างด้วยน้ำหรือฝนแล้วก็ไหลไปรวมกันยังแหล่งน้ำต่าง ๆ เป็นต้น

  1. Secondary Microplastics

เป็นไมโครพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ แล้วพลาสติกเหล่านี้เกิดการแตกตัว แตกหัก หรือผุกร่อนจากคลื่น ความชื้น แสงอาทิตย์ หรือแรงบีบอัด จากพลาสติกชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ และกลายเป็นสารแขวนลอยปะปนอยู่ในแม่น้ำและทะเล ท้ายที่สุดแล้วไมโครพลาสติกเหล่านี้อาจถูกสัตว์ทะเลน้อยใหญ่กินเป็นอาหาร นั่นเอง

ด้วยเหตุที่ไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กมาก ๆ ซึ่งยากต่อการเก็บและการกำจัด ประกอบกับการมีคุณสมบัติที่ย่อยสลายได้ยาก จึงง่ายมากที่จะปนเปื้อน แพร่กระจาย สะสม และตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลต่าง ๆ มากมาย และจากผลกระทบเหล่านี้ ทำให้มีการเริ่มแบน พลาสติกที่มี microbeads ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการประกาศแบน microbeads ในผลิตภัณฑ์เสริมความงามเมื่อไม่นานมานี้

ในปัจจุบันนี้โลกกำลังตื่นตัวจากการกระจายตัวของไมโครพลาสติกไปตามท้องทะเลและมหาสมุทร ที่ส่งผลกระทบในระบบนิเวศ ด้วยไมโครพลาสติกสามารถดูดซึมสารพิษที่อยู่ในน้ำทะเล และยิ่งอยู่ในน้ำทะเลนานไมโครพลาสติกจะมีความเป็นพิษเพิ่มสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตทุกส่วนของห่วงโซ่อาหารจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับพลาสติกล่อนหนเหล่านี้ โดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แพลนตอนที่มีการตรวจพบชิ้นส่วนไมโครพลาสติกในตัวของมันเป็นจำนวนมาก

เมื่อไมโครพลาสติกส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเลเป็นอย่างมาก จึงทำให้ทางมหาวิทยาลัย Soegijapranata Catholic University ประเทษอินโดนีเซีย ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากไมโครพลาสติกต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกในอาหารทะเล และพฤติกรรมการรับประทานอาหารของอาสาสมัครจำนวน 2,000 คน โดยมี Ms. Inneke Hantoro เป็นผู้นำทีมวิจัย

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่า การรับประทานสัตว์น้ำที่มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกเข้าไป จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยตรงก็ตาม แต่ปัญหานี้ก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้ เพราะก็มีโอกาศเกิดความเสี่ยงได้เช่นกัน

สำหรับการวิจัยนี้ได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ในส่วนแรกได้ทำโครงการวิจัยนี้ที่เมือง Semarang ซึ่งเป็นเมืองอุสาหกรรมที่ติดกับทะเล และมีประชากรอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน และยังเป็นเมืองที่มีการบริโภคอาหารทะเลสูง โดยมีเป้าหมายการวิจัย คือ ทำความเข้าใจผลกระทบจากไมโครพลาสติก และหามาตราฐานความปลอดภัยเมื่อรับประทานอาหารทะเลที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติก

ทั้งนี้ ในการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ 6 ประเภทกว่า 450 ตัวอย่างจากแหล่งน้ำท้องถิ่น และแหล่งอื่น ๆ เพื่อตรวจหาไมโครพลาสติก พบว่ามีชิ้นส่วนพลาสติกและเศษผ้าในตัวปลาที่สุ่มตรวจ โดยพบว่า กว่า 85% ของปลาทิลาเพียตรวจพบพลาสติก ในปลาช่อน กุ้ง และ ปลานวลจันทร์ก็ตรวจพบไมโครพลาสติกเช่นกัน ส่วนสัตว์ทะเลที่ตรวจพบการปนเปื้อนจากไมโครพลาสติกน้อยที่สุด คือ หอยแครง ที่พบเพียง 52% จากตัวอย่างที่เก็บมา

การวิจัยส่วนที่สอง คือ การตามบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารของอาสาสมัครจำนวน 2,000 คน เป็นระยะเวลาระหว่าง 2-4 อาทิตย์ โดยเป้าหมายหลักของการวิจัยนี้ คือ การดูว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมอาหารอย่างไร และมีขั้นตอนอะไรที่ทำให้ช่วยลดปริมาณพลาสติกที่รับประทานเข้าไปบ้าง โดยพบว่า อาหารทะเลสดตามชายฝั่งเมือง Semarang มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกหลากหลายประเภทด้วยกัน ทั้งปริมาณพลาสติกที่พบในปลา สอดคล้องกับปริมาณมลพิษในพื้นที่ และพบว่าไมโครพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะกับลูกปลา อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่มีไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ จนทำให้สัตว์น้ำน้อยใหญ่ได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังมีข้อมูลไม่มากพอที่จะระบุ ได้ว่าไมโครพลาสติกเหล่านี้จะส่งผลอะไรต่อร่างกายมนุษย์บ้าง เพราะว่าเราก็ได้รับไมโครพลาสติกอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในอากาศที่เราหายใจ ในน้ำดื่ม อาหารที่เรารับประทาน หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่นั่นเอง

แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยกันได้ คือ การกำจัดขยะพลาสติกที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา หากเราขจัดขยะไม่ถูกวิธี ก็จะทำให้สถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล เสียทัศนียภาพ ทำให้น้ำเน่าเสีย สกปรก เป็นมลพิษต่อสัตว์น้ำ เรามาช่วยกันลด และกำจัดขยะให้ถูกต้องกันดีกว่า

…………………………………………………….

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 086 303 0051, 02 5380799

02 5383627, 02 5387280

Fax: 02 5373226

Email: info@advancebio11.com

Line: @advancebio

 

Leave Your Comments