พลาสติกย่อยสลายพลาสติกย่อยสลายได้ ทำมาจากอะไร

พลาสติกย่อยสลายได้ ทำมาจากอะไร

พลาสติกย่อยสลายได้ ทำมาจากอะไร ?

พลาสติกย่อยสลายได้ สามารถทำมาจากวัสดุธรรมชาติ (renewable resources) และจากปิโตเลียม(non-renewable resources)

อย่างไรก็ดี พลาสติกที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติประเภท Bioplastic ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้เสมอไป

Leave Your Comments