พลาสติกปัญหาใหญ่ของเต่าทะเลและสัตว์น้ำ พลาสติกย่อยสลายได้

พลาสติกปัญหาใหญ่ของเต่าทะเลและสัตว์น้ำ

พลาสติกปัญหาใหญ่ของเต่าทะเลและสัตว์น้ำ

ในวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็นถือเป็นวัน เต่าโลก วันนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อออนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล เพราะเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีอายุไขยืนยาว แต่ในปัจจุบันเต่าทะเลมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ สาเหตุการตายส่วนใหญ่เกิดจากการอุดตันของขยะพลาสติกที่เต่ากินเข้าไป หรือ ขยะพลาสติกลอยไปติดตามตัวสัตว์ ด้วยเหตุนี้ องค์กร American Tortoise จึงจัดให้มีวันนี้ขึ้นมาเพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่า

พลาสติกปัญหาใหญ่ของเต่าทะเลและสัตว์น้ำ

ในยุคปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับการตายของทั้งเต่าทะเล สิงโตทะเล ปลา และสัตว์น้ำต่าง ๆ ซึ่งการตายส่วนใหญ่มักจะเกิดจากสัตว์กลืนขยะพลาสติกเข้าไป ทำให้พลาสติกเข้าไปติดในทางเดินอาหาร และทำให้สัตว์ตายลง หรือ ขยะพลาสติกจำพวกแห ตาข่ายพลาสติก ลอยไปติดตามตัวสัตว์จะทำให้รูปร่างของสัตว์ผิดรูปไป ทำให้อวัยะบิดรัดและนำไปสู่ความตายเช่นกัน ขยะพลาสติกส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของมนุษย์ และการจัดการกับขยะพลาสติกที่ผิดวิธีจึงทำให้ขยะพลาสติกตกลงสู่แม่น้ำ คลอง และลงสู่ทะเล

ขยะพลาสติกส่วนใหญ่มักเกิดจากพลาสติกทั่วไป ที่ถูกออกแบบให้มีความเหนียว และความคงทนในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้พลาสติกเหล่านี้ใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 500 ปี กว่าจะสามารถย่อยสลายได้หมด ด้วยเหตุนี้ขยะพลาสติกที่หลุดรอดจากการกำจัดขยะ จึงหลุดลงไปในแม่น้ำ และ ทะเล มีผลให้ เต่า ปลา วาฬ และสัตว์น้ำตายลงไป ถึงแม้ว่าพลาสติกเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเรา  หากเราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกได้ ทำไมเราไม่ใช้พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

ด้วยการวิจัย และพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ หรือ Environmentally Degradable Plastics (EDP) พลาสติกของเราถูกออกแบบมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพลาสติก จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี แล้วกลายสภาพเป็นสารที่ถูกดูดซึมและย่อยสลายต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ ที่ไม่ทึ้งสารพิษตกค้างในธรรมชาติ

นอกจากนี้พลาสติกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ยังสามารถย่อยสลายได้รวดเร็วกว่าพลาสติกทั่วไปที่ใช้เวลาย่อยสลายถึง 500 ปี เหลือประมาณ 5 ปีเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Plastics) ทำให้พลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำลดน้อยลงอีกด้วย

…………………………………………………….

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด ของเป็นตัวเลือกหนึ่งในการตัดสินใจซื้อ บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางธรรมชาติของคุณ ด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการผนวก แร่ธาตุธรรมชาติ กับพืชผลทางการเกษตร จึงทำให้เราเป็นผู้นำด้านพลาสติกย่อยสลายครบวงจร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม สินค้าได้รับรองตามมาตรฐานสากลจากยุโรป และอเมริกา ว่าปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

…………………………………………………….

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 086 303 0051, 02 5380799

02 5383627, 02 5387280

Fax: 02 5373226

Email: info@advancebio11.com

Line: @advancebio

Leave Your Comments