ตามไปดูต่างประเทศเขามีนโยบายการจัดการพลาสติกอย่างไรบ้าง (ตอนที่ 2)

ตามไปดูต่างประเทศเขามีนโยบายการจัดการพลาสติกอย่างไรบ้าง (ตอนที่ 2)

พลาสติก EDP กับพลาสติก PLA ต่างกันอย่างไร Advance bio มีคำตอบ

ตามไปดูต่างประเทศเขามีนโยบายการจัดการพลาสติกอย่างไรบ้าง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีรายงานของหน่วยงานทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ (IPBES) ซึ่งเปิดเผยในที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ หรือ (UN) ว่ามีการพบสิ่งมีชีวิตกว่าล้านชนิดที่จะสูญพันธุ์ เพราะน้ำมือมนุษย์ โดยมีสัตว์ที่จะสูญพันธุ์ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำ 40 % สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและแนวปะการัง 33 % และสายพันธุ์แมลง 10 % โดยสาเหตุของการสูญพันธุ์นี้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า การเพาะปลูกและที่สำคัญที่สุดคือมลพิษที่เกิดจากขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลก

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น และเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้หลายประเทศทั่วโลก ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้น โดยในตอนที่แล้วเราก็ได้พูดถึงมาตรการของประเทศไทย ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน และสหรัฐเมริกา กันไปแล้ว ในครั้งนี้เราก็มาดูกันต่อเลยดีกว่า ว่ายังมีประเทศอะไรบ้างที่ตื่นตัวกับปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น

ออสเตรเลีย ลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึง 1ใน 3

ในปี 2018 ประเทศออสเตรเลียได้มีการประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกชนิด PE หรือถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีคำสั่งห้ามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศให้เลิกใช้ถุงพลาสติกความหนา 35 ไมครอน โดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะส่งไปฝังกลบได้มากถึง 1 ใน 3 จากปริมาณเดิม และเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ได้มีการขยายผลไปสู่การห้ามใช้ถุงพลาสติกที่หนาขึ้นด้วย ซึ่งเป็นการพยายามในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่มากกว่าเดิมอีกด้วย

พระราชวังบักกิงแฮมในอังกฤษแบนการใช้หลอดพลาสติกแล้วนะ

ประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายห้ามใช้หลอดพลาสติกภายในประเทศ ซึ่งกฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รัฐบาลต้องการลดจำนวนการใช้พลาสติกลง ด้วยในแต่ละปีจะมีการใช้พลาสติกขนาดเล็กอย่างหลอดพลาสติกมากถึง 8,500 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งหลอดพลาสติกนี้เองเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ โดยอังกฤษจะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้แก้วน้ำแบบพกพา แทนการใช้แก้วและหลอดพลาสติก นอกจากนี้ในปี 2015 ได้มีการกำกับลูกดูแลการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งมีคำสั่งเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกจากผู้บริโภคในร้านค้าใหญ่ ๆ คิดใบละ 5 เพนซ์ (2.14 บาท) ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 80% และคาดว่าการลดการใช้ถุงพลาสติกในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างมาก โดยสามารถลดงบประมาณค่ากำจัดขยะมูลฝอยได้ถึง 60 ล้านปอนด์ ทั้งยังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อีก 13 ล้านปอนด์ และในอนาคต “อังกฤษ” แผนที่จะนำระบบมัดจำขวดพลาสติกมาใช้ รวมถึงในการประชุมเครือจักรภพครั้งที่ผ่านมา อังกฤษได้เสนอให้มีการห้ามใช้หลอดพลาสติก แท่งพลาสติกสำหรับคนกาแฟ และก้านสำลีแคะหูอีกด้วย

จีนสั่งห้ามร้านค้าเตรียมถุงพลาสติกฟรี

จีน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก จึงทำให้มีจำนวนขยะพลาสติกเพิ่มจำนวนสูงขึ้นตามไปด้วย โดยใน 1 ปี จีนสามารถสร้างขยะถุงพลาสติกได้สูงถึง 3 ล้านตันต่อปี หรือ 3,000 ล้านในต่อวัน โดยในจำนวนนี้ยังไม่รวมขยะพลาสติกชนิดอื่น ๆ อีก จึงทำให้ในปี 2008 รัฐบาลจีนได้มีการสั่งห้ามร้านค้าและห้างสรรพสินค้าจัดเตรียมถุงพลาสติกฟรีที่มีขนาดบางกว่า 0.25 มิลลิเมตรให้กับลูกค้า ซึ่งมาตรหารดังกว่าทำให้จีนลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 40,000 ล้านใบ เลยทีเดียว

ทุกคนในประเทศญี่ปุ่นต้องมีส่วนรับผิดชอบกับขยะที่เกิดขึ้น

ประเทศญี่ปุ่น นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการขยะพลาสติกเป็นอย่างสูง ด้วยมีกฎหมายด้านการจัดการขยะโดยเฉพาะ และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและจัดการขยะร่วมกัน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการนำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นยังมีกฎหมายด้านการส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทตามหลัก 3 R ซึ่งได้มีการออกกฎหมายเฉพาะตามลักษณะของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

ประเทศอินโดนีเซียตั้งงบ 1,000 ล้านลดขยะพลาสติก

ในปี 2016 ประเทศอินโดนีเซียตั้งงบประมาณสูงถึง 1,000 ล้านในการลดปริมาณขยะพลาสติก ทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการทดลองเก็บภาษีถุงพลาสติก ถึงแม้ในช่วงแรกจะเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ในท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลก็สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้จำนวนมาก

ประเทศเมียนมาร์งดใช้ถุงพลาสติกแล้วนะ

ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาร์ ได้ออกมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกในหลายเมืองด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น มัณฑะเลย์ บากัน และเนปิดอว์ และนอกจากนี้ยังได้ออกมาประกาศให้เมืองมิตจีนาและเมืองสะกาย เป็นพื้นที่ปลอดถุงพลาสติกอีกด้วย

กัมพูชาเก็บเงินค่าถุงพลาสติกแล้ว

ทั้งนี้ประเทศกัมพูชาได้มีมาตรการลดขยะพลาสติก ด้วยวิธีการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกจากผู้บริโภค และรัฐบาลกัมพูชาก็กำลังพิจารณาการห้ามผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกที่บางกว่า 0.03 มิลลิเมตร และมีความกว้างน้อยกว่า 30 เซนติเมตร นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกให้ได้ 50 % ภายในปี 2019 และจะเก็บเงินค่าถุงพลาสติกเพิ่มในปี 2020 อีกด้วย

มาเลเซียเริ่มมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่ปี 2016

รัฐบาลมาเลเซีย ใช้วิธีเก็บภาษีเฉพาะเขตเมืองปีนัง พร้อมทั้งรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟม เฉพาะวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 ทั้งยังแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ดังกล่าว ด้วยการกำหนดให้ผู้ค้าปลีก อาทิ พ่อค้าแม่ค้าในห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ต้องยอมรับข้อกำหนดนี้ เมื่อสมัครหรือต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ โดยหากผู้ซื้อต้องการใช้ถุงพลาสติก ต้องชำระเงิน 20 เซ็นต์ต่อถุงพลาสติก 1 ใบ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในหลาย ๆ ประเทสทั่วโลกจะตื่นตัวต่อปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น และยังได้ออกมาตรการหรือกฎหมายเพื่อจัดการกับขยะพลาสติกที่เกิด แม้จะมีการต่อต้านจากประชาชนบ้าง แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ร่วมกันกำจัดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นอีกด้วย

…………………………………………………….

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 086 303 0051, 02 5380799

02 5383627, 02 5387280

Fax: 02 5373226

Email: info@advancebio11.com

Line: @advancebio

Leave Your Comments