ซานฟรานซิสโกเมืองปลอดขยะ โครงการบำบัดขยะมูลฝอย

ซานฟรานซิสโกเมืองปลอดขยะ

ซานฟรานซิสโกเมืองปลอดขยะ

ณ ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสภาวะโลกร้อน  แนวคิดรักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น และกระจายตัวไปทั่วโลก ทำให้หลายประเทศตื่นตัวเป็นอย่างมาก หนึ่งในเมืองที่ตื่นตัวนั้นก็คือ เมืองซานฟรานซิสโก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังวางแผนว่าให้เมืองซานฟรานซิสโกเป็นเมืองปลอดขยะภายในปี 2020

ซานฟรานซิสโกเมืองปลอดขยะ

ซานฟรานซิสโกพยายามที่จะเป็นเมืองปลอดขยะ “Zero Waste” ภายในปี 2020 “Zero Waste”  คือ การที่ส่งขยะไปบ่อฝังกลบขยะ หรือเตาเผาขยะให้น้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้ เมื่อปี 2009 ซานฟรานซิสโกจึงออกกฎหมายให้พลเมือง และ ผู้ประกอบการทั้งหลายให้แยกขยะเป็น 3 ประเภท

  1. ขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ คือ ของเสีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ เป็นต้น สำหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สองของกองขยะ กล่าวคือ พบขยะรีไซเคิลประมาณ 30% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
  2. ขยะที่สามารถนำมาหมักปุ๋ยได้ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ และเศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมไปถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยขยะที่พบมากที่สุด คือ ขยะย่อยสลายซึ่งพบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
  3. ขยะที่นำไปกำจัดที่บ่อฝังกลบ คือ ขยะที่มีส่วนประกอบหรือมีการปนเปื้อนจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน และวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง โดยขยะที่ต้องกำจัดโดยการฝังกลบ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช และกระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

ในปี 2009 ซานฟรานซิสโกได้มีทำโครงการบำบัดขยะมูลฝอยสามชนิดที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยผู้อยู่อาศัยและธุรกิจต่าง ๆ จะมีถังเก็บขยะฝังกลบรีไซเคิลและปุ๋ยหมัก ตามกฎหมายว่าด้วยการรีไซเคิลและการหมักปุ๋ยบังคับผู้อยู่อาศัยและธุรกิจจำเป็นต้องจัดเรียงของเสียอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นเมืองแรกของอเมริกาที่มีการประกาศใช้กฎหมายห้ามใช้สิ่งของที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก และโฟม เป็นต้น

เด็บบี้ ราฟาเอล (Debbie Raphael) ผู้อำนวยการของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “ถ้าหากเราไม่สามารถแบนวัสดุบางชนิดได้ เราก็จะทำให้มันมีค่าใช้จ่าย” และเธอได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราอาจไม่สามารถห้ามให้ใช้ถุงพลาสติกได้ แต่เราจะชาร์จค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับถุงที่ใช้แล้วทิ้ง”

ซานฟรานซิสโกจึงได้มีกำหนดอัตราการเก็บขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงกว่าอัตราการเก็บขยะมารีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมักให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวซานฟรานซิสโก โดยกุญแจสู่ความสำเร็จของซานฟรานซิสโก คือ ความร่วมมือกับ บริษัท Recology ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมโรงงานหนึ่งของโลก ราฟาเอล กล่าวว่า “การทำงานกับ โรงงาน Recology ช่วยลดภาระการบริหารและทำให้สามารถทำงานร่วมกันในเป้าหมายระยะยาวได้”

โดย Robert Reed โฆษกของ บริษัท Recology เป็นบริษัทเอกชนที่ดูแลและจัดการขยะโดยการรีไซเคิลและการทำปุ๋ยหมักของซานฟรานซิสโก กล่าวว่า “ตอนที่เริ่มต้นที่บริษัท Recology เมื่อ 23 ปีที่แล้ว อัตราการ
รีไซเคิลขยะของซานฟรานซิสโก อยู่ที่ประมาณ 38% แต่ในวันนี้เราสามารถรีไซเคิลขยะได้มากกว่าสองเท่าของตอนนั้น ” ซึ่งเป็นแนวโน้มการรีไซเคิลขยะที่ดีขึ้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.cnbc.com/2018/07/13/how-san-francisco-became-a-global-leader-in-waste-management.html

และ https://www.seeker.com/how-san-francisco-is-becoming-a-zero-waste-city-1893330043.html

 

…………………………………………………….

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด

1 อาคารกิตติกุล ซ.นาคนิวาส 47 ถ.ลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Tel: 086 303 0051, 02 5380799

02 5383627, 02 5387280

Fax: 02 5373226

Email: info@advancebio11.com

Line: @advancebio

Leave Your Comments