” กฎหมายไทยไม่ลงดาบ ” ก็ยากที่ไทยจะลดขยะพลาสติก

” กฎหมายไทยไม่ลงดาบ ” ก็ยากที่ไทยจะลดขยะพลาสติก

” กฎหมายไทยไม่ลงดาบ ” ก็ยากที่ไทยจะลดขยะพลาสติก ในประเทศไทยพบว่าภาคการผลิตโพลิเมอร์พลาสติกยังขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษา Material flows analysis of plastic in Thailand โดยภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีปริมาณ 1 ใน 5 ของขยะทั้งหมด และเมื่อคำนวนจากสัดส่วนดังกล่าว พบว่าในระหว่างปี 2546-2556 ขยะพลาสติกเพิ่มจากมากกว่า 2 ล้านตัน/ปี เป็น 4 ล้านตัน/ปี โดย 80% ของขยะพลาสติกมาจากบรรจุหีบห่อซึ่งถูกทิ้งหลังการบริโภค

 หากว่าไม่มีการใช้มาตรการใดมาหยุดยั้ง การบริโภคพลาสติกก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.8-7 ล้านตันในปี 2563 โดยมีปัจจัยจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อมถึง 1.1 ล้านตัน/ปี แต่ถ้ามีการนำขยะรวมถึงขยะพลาสติกไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าตามแผนการเพิ่มพลังงานทางเลือก ขยะพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะลดลงเหลือ 7.3 แสนตันและหากว่ามีการใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( 2559 – 2564 ) ซึ่งมีการทำมาตรการรีไซเคิลและกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะพลาสติกที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมจะลดลงเหลือ 6.6 แสนตัน

 

เทคโนโลยี 4R
เทคโนโลยี 4Rซึ่งนั่นต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจในทุกภาคส่วน รวมทั้งหาเทคโนโลยีในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการหาทางกำจัดและแปรรูปขยะเป็นอื่นย่อมดีกว่าปล่อยให้ขยะพลาสติกสลายเองตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 400 ปี

“พลาสติกเป็นตัวก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทิ้งขว้าง คนรุ่นก่อนๆ ที่ตอนนี้ได้เติบโตขึ้นยังคงเชื่อว่าการทิ้งขว้างขวดพลาสติกเป็นเรื่องปกติและใครๆ ก็ทำกัน” 

ข้อเขียนของ Rex Weyler ผู้สื่อข่าวและผู้ร่วมก่อตั้งกรีนพีซสากล (Greenpeace International) สรุปปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกที่ยังคงแก้ไม่ตกจนทุกวันนี้ นั่นก็หมายถึงที่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผยปริมาณขยะพลาสติกไทยพุ่งสูง 3.2 ล้านตัน/ปี แถลงจัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 ชูธีม “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน”

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน ในจำนวนนี้ถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงปีละ 0.5 ล้านตัน อย่างไรก็ตามในปี 2559 ได้มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นถึง 27 ล้านตัน ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 3.2 ล้านตันต่อปี

ตามข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จึงทำให้แต่ละปีมีปริมาณขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเลกว่า 13 ล้านตัน ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล โดยในส่วนของประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก

วันที่ 22 เม.ย.2561 ทส.จัดงานวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) ภายใต้แนวคิด คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการวิกฤตขยะพลาสติก วิกฤตโลกร้อน การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก รวมไปถึงการเดินขบวนรณรงค์ลดขยะพลาสติกกู้วิกฤตโลกร้อน

“เรามีการรณรงค์ลดพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกที่เกินจำเป็น และการทิ้งขยะถุงพลาสติกไม่ถูกที่ เพราะเพียงแค่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเพียงคนละ 1 ใบต่อวัน ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกได้เป็นจำนวนหลายล้านใบต่อวัน” รัชฎา กล่าวทิ้งท้าย

Leave Your Comments